Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB013, 1643 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-02 Stoppdatum 2004-10-02
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1382
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: