Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB013, 1643 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-17 Stoppdatum 2006-08-17
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1760
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: