Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB013, 1643 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-04 Stoppdatum 2009-08-04
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1408
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: