Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-23 Stoppdatum 2002-02-23
Mängd (ton): 1,47 Kostnad totalt: 2108
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: