Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-17 Stoppdatum 2005-08-17
Mängd (ton): 1,49 Kostnad totalt: 2400
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: