Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM028, 1654 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-04 Stoppdatum 2003-08-04
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: