Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM028, 1654 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-16 Stoppdatum 2005-08-16
Mängd (ton): 2,29 Kostnad totalt: 3689
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: