Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM028, 1654 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-25 Stoppdatum 1998-08-25
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 740
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: