Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-03 Stoppdatum 1999-08-03
Mängd (ton): 8,52 Kostnad totalt: 6109
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: