Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-06 Stoppdatum 2003-08-06
Mängd (ton): 8,82 Kostnad totalt: 13265
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: