Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-22 Stoppdatum 2007-09-22
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 12653
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: