Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-02 Stoppdatum 2009-08-02
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 8613
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: