Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 1,91 Kostnad totalt: 1874
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: