Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-31 Stoppdatum 2005-07-31
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2215
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: