Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-18 Stoppdatum 1998-08-18
Mängd (ton): 4,31 Kostnad totalt: 2993
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: