Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-25 Stoppdatum 2006-07-25
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 4671
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: