Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-07 Stoppdatum 2008-08-07
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3966
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: