Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-03 Stoppdatum 2004-08-03
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 3853
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: