Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAB002, 1677 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-24 Stoppdatum 2002-08-24
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1009
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: