Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-30 Stoppdatum 1994-08-30
Mängd (ton): 7,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: