Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-01 Stoppdatum 1999-08-01
Mängd (ton): 7,45 Kostnad totalt: 5297
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: