Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-05 Stoppdatum 2000-08-05
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 4950
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: