Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-27 Stoppdatum 2002-08-27
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 3863
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: