Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-19 Stoppdatum 1998-08-19
Mängd (ton): 7,38 Kostnad totalt: 5125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: