Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO010, 1690 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-11 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 4,18 Kostnad totalt: 6095
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: