Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-06 Stoppdatum 2000-08-06
Mängd (ton): 3,22 Kostnad totalt: 2334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: