Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-10 Stoppdatum 2001-08-10
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: