Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-27 Stoppdatum 2002-08-27
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1922
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: