Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-21 Stoppdatum 2003-08-21
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1884
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: