Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-29 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2215
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: