Nationella Kalkdatabasen LST  NV 


Kalkningsobjekt Sj%25u00f6

Namn: TANNSJÖ
Beteckning: 627142 136465 Åtgärdsområde:
La Hultasjön
Tidigare beteckning: 627102 136478 Delavrinningsområde:
    EUID:
Närmast nedströms målområde:
TANNSJÖ, 627142 136465
   
 
Aro areal(ha): 3080,0 X-koordinat (RT 90): 6271020
Avrinning(l/s/km2): 14 Y-koordinat (RT 90): 1364780
N-koordinat (Sweref 99 TM): 6267847
E-koordinat (Sweref 99 TM): 414334
Volym(milj m3): 1,40 Omsättningstid(år): 0,10
Areal(ha):Längd(km): 90,0
Kalkningsfrekvens: 1/1
pH innan kalk: 5,2 pH okalk (SLU): Delta pH (SLU): Högsta Ali okalk (ug/l) (SLU):
Ca ref/Mg ref: pH okalk (Lst): Delta pH (Lst): Högsta Ali okalk (ug/l) (Lst):
Skydd:
Motiv:
Uppströms målområden:
Mål pH: 6,0
Motiv för pH-mål:
Status: Pågående  Huvudman:
Markaryds kommun
Start kalkning: Bidragsprocent: 85
Stopp kalkning:
Beskrivning:
Kopplade kommuner:


Noteringar:

Kalkningar planerade:

 

 

Kalkningar utförda: