Nationella Kalkdatabasen LST  NV 
Tillgänglighet för webbplatsen Nationella Kalkdatabasen

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen Nationella Kalkdatabasen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Det kan finnas innehåll som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområden enligt beskrivningen nedan. Om du behöver tillgång till saker i Kalkdatabasen som är undantagna kan du kontakta oss genom att skicka e-post till: kalkdatabasen@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi jobbar med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven
Instruktioner kan vara beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 1.3.3)
Det finns inte möjlighet att justera tidsbegränsningar på din session när du är inloggad (WCAG 2.2.1)
Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]
Sidtitlar är inte alltid beskrivande [WCAG 2.4.2]
Rubriker och etiketter är inte alltid beskrivande [WCAG 2.4.6]
Tydliga och klickbara fältetiketter saknas på flera platser [WCAG 3.3.2]
Det finns ingen generell sökfunktion och antalet olika sätt att navigera är starkt begränsat (WCAG 2.4.5)
Det går inte att ångra klick eller åtgärder (WCAG 2.5.2)
Det kan förekomma otydliga felmeddelande, speciellt vid inmatning av importfiler (WCAG 3.3.1)
Det ges inte alltid förslag på hur fel kan rättas till (WCAG 3.3.3)
Koden anger inte vad de olika delarna av sidorna har för roll [WCAG 1.3.1]
Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden [WCAG 1.3.5]
Alla knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter [WCAG 2.5.3]
Det finns inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]
Språkförändringar anges inte i koden (på grund av att lang-attribut saknas i koden) (WCAG 3.1.2)
Vi har inte tagit i beaktning att skräddarsydda komponenter ska fungera i hjälpmedel [WCAG 4.1.2]
Vi har inte tagit i beaktning att hjälpmedel ska kunna presentera meddelanden som inte är i fokus [WCAG 4.1.3]

Problem vid tangentbordsnavigation
Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]
Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]
Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]
Det går inte att interagera med lagerlistan i kartan genom att bara använda tangentbordet [WCAG 2.1.1]
Det förekommer situationer där oväntade förändringar vid fokusering uppstår, t.ex. vid tabbnavigation i kartan. [WCAG 3.2.1]
Det kan uppstå oväntade förändringar vid inmatning (WCAG 3.2.2)

Problem vid användning utan synförmåga
Av användare uppladdade bilder saknar bra beskrivningar (WCAG 1.1.1)
Det finns otydliga eller icke beskrivande länkar som gör det svårt att använda visa hjälpmedel [WCAG 2.4.4]
Navigation, struktur och utformning är inte alltid konsekvent (WCAG 3.2.3)
Det kan förekomma knappar där text visas som bilder och inte som text-element (WCAG 1.4.5)

Problem med nedsatt synförmåga
Webbplatsen är inte responsiv; vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]
Text som ligger mot grå bakgrund på sidan har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]
Grafik kan ha otillräckliga visuella gränser eller dålig kontrast, vilket kan göra det svårt att göra element urskiljbara [WCAG 1.4.11]
Det går inte att ändra avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord i förhållande mot teckensnittet [WCAG 1.4.12]
Popup-funktioner kan störa användarens förmåga att genomföra en uppgift [WCAG 1.4.13]
Det går inte att förstora text utan att problem uppstår (WCAG 1.4.4)