Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 176,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: