Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 37,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: