Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: