Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Brunnsjön, 660999 145995 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 10,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 13545
Kommentar: