Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 657610 143519 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8063
Kommentar: