Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 18060
Kommentar: