Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rågrecken, 660963 144145 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 37,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 33300
Kommentar: