Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 29,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 37926
Kommentar: