Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Torksjön, 651366 143637 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 18060
Kommentar: