Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gällen, 656863 142967 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3870
Kommentar: