Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, 659203 145387 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 5,60 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7224
Kommentar: