Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656707 141784 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12900
Kommentar: