Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Blanksjön, 651010 142885 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5644
Kommentar: