Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kolken, 653510 143613 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 0,70 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 903
Kommentar: