Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 85,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 76500
Kommentar: