Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Storsjön, 656850 143696 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 45,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 40500
Kommentar: