Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norr-Gässlingen, 656697 142910 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1806
Kommentar: