Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Orrtjärnen, 664038 147515 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 9,10 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11739
Kommentar: